"CAD Entegrasyonları" başlığı, PLM (Product Lifecycle Management - Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi) hizmetlerinde önemli bir bileşeni ifade eder. CAD (Computer-Aided Design - Bilgisayar Destekli Tasarım) entegrasyonları, tasarım verilerinin ve CAD yazılımlarının PLM sistemiyle birleştirilmesini sağlayan süreçleri ve araçları kapsar. Bu entegrasyonlar, tasarım sürecini yönetmek, verileri paylaşmak ve daha iyi işbirliği sağlamak için tasarım ve PLM sistemleri arasında bir bağlantı kurar.
CAD entegrasyonları, aşağıdaki şekillerde gerçekleştirilebilir:
CAD Veri Yönetimi: CAD entegrasyonları, tasarım verilerinin PLM sistemine aktarılmasını ve yönetilmesini sağlar. CAD modelleri, çizimler, montajlar ve diğer tasarım verileri PLM sisteminde depolanır, yönetilir ve sürdürülebilir hale getirilir. Bu, tasarım verilerinin merkezi bir veritabanında güvenli ve erişilebilir bir şekilde saklanmasını sağlar.
Değişiklik Yönetimi: CAD entegrasyonları, tasarım değişikliklerini izlemek, yönetmek ve kontrol etmek için PLM sistemini kullanır. Tasarım değişiklikleri, CAD modellerinde veya ilgili belgelerde yapıldığında, PLM sistemi üzerinden yönetilir. Bu, değişiklik taleplerinin izlenmesini, onay süreçlerini yönetmeyi ve güncellenmiş tasarım verilerini tüm ilgili paydaşlarla paylaşmayı sağlar.
İşbirliği: CAD entegrasyonları, tasarım ekipleri arasında işbirliğini artırmak için PLM sistemi ile CAD yazılımları arasında veri paylaşımını kolaylaştırır. Tasarım verileri, PLM sistemi üzerinden paylaşılabilir ve erişilebilir hale getirilir, böylece ekip üyeleri farklı lokasyonlarda olsalar bile güncel verilere erişebilir. Bu, tasarım sürecindeki işbirliğini geliştirir ve hataların azaltılmasına ve verimliliğin artırılmasına yardımcı olur.
Onay Süreçleri: CAD entegrasyonları, tasarımların onay süreçlerini PLM sistemine entegre eder. Tasarım değişiklikleri veya yeni tasarımlar, PLM sistemi üzerinden belirli onay süreçlerinden geçirilir. Bu, tasarımın doğrulandığından ve onaylandığından emin olmayı sağlar. Ayrıca, tasarım sürecinin izlenebilir ve uyumlu bir şekilde yürütülmesine yardımcı olur.
CAD entegrasyonları, tasarım sürecinin PLM süreçleriyle entegre bir şekilde yönetilmesini sağlar. Bu, tasarım verilerinin güvenli bir şekilde saklanmasını, değişikliklerin yönetilmesini, işbirliğini artırılmasını ve onay süreçlerinin iyileştirilmesini sağlar. Bu entegrasyonlar, ürün yaşam döngüsünün tasarım aşamasında etkinlik, verimlilik ve kaliteyi artırabilir.

Siemens'in sayfasından daha fazla bilgiye erişmek için tıklayınız.