PLM hizmetleri içerisinde "Değişiklik Yönetimi" önemli bir başlıktır. Değişiklik yönetimi, bir ürünün veya sürecin yaşam döngüsü boyunca yapılan değişikliklerin etkin ve kontrol altında gerçekleştirilmesini sağlayan bir süreçtir.
Değişiklik yönetimi genellikle aşağıdaki adımları içerir:
Değişiklik İstemi: Değişiklik yönetimi süreci, bir değişikliğin gerekçesini ve amaçlarını belirten bir değişiklik istemiyle başlar. Bu istem, ürün veya süreçteki bir sorunu düzeltmek, iyileştirmek veya optimize etmek gibi nedenlere dayanabilir.
Değişiklik Değerlendirmesi: Değişiklik istemi, bir değerlendirme aşamasından geçer. Bu aşamada, değişikliğin teknik, mali, zamanlama ve diğer etkileri değerlendirilir. Değişikliğin yapılabilirliği, etkinliği ve uygunluğu analiz edilir.
Değişiklik Onayı: Değerlendirme sonucunda, değişikliğin onaylanması veya reddedilmesi kararı verilir. Onaylanan değişiklikler, daha sonra uygulama aşamasına geçer. Reddedilen değişiklikler ise gerekli düzeltmelerin yapılması için geri gönderilir.
Değişiklik Uygulaması: Onaylanan değişiklikler, ürün veya süreçteki ilgili bileşenlerde gerçekleştirilir. Bu aşamada, tasarım değişiklikleri, üretim süreçlerindeki güncellemeler veya dokümantasyon değişiklikleri gibi farklı türde işlemler yapılabilir. Değişikliklerin doğru bir şekilde uygulandığından ve etkilenen tüm bileşenlerin güncellendiğinden emin olunur.
Değişiklik Takibi ve İzleme: Değişiklik yönetimi süreci, yapılan değişikliklerin takip edilmesi ve izlenmesiyle devam eder. Değişikliklerin etkileri, performans, kalite veya maliyet gibi kritik parametreler üzerinde sürekli olarak değerlendirilir. Gerektiğinde düzeltici eylemler alınabilir veya yeni değişiklikler başlatılabilir.
Değişiklik yönetimi, ürün veya süreçlerdeki değişikliklerin kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Bu sayede, ürün kalitesi ve performansı artırılabilir, hatalar azaltılabilir ve süreçlerin verimliliği artırılabilir. Ayrıca, değişiklik yönetimi süreci, uygun belgeleme sağlayarak izlenebilirlik ve denetim gereksinimlerini karşılar.

Siemens'in sayfasından daha fazla bilgiye erişmek için tıklayınız.