E-CAD yönetimi, elektronik ürünlerin tasarım aşamasında kullanılan elektronik tasarım verilerinin oluşturulmasını, yönetilmesini, paylaşılmasını ve kontrol edilmesini içerir. Bu veriler, devre şemaları, bileşen listeleri, baskılı devre kartı (PCB) tasarımları, simülasyon sonuçları ve üretim dosyalarını içerebilir.
PLM hizmetleri, E-CAD yönetimini aşağıdaki şekillerde destekler:
Veri Oluşturma: Elektronik tasarım sürecindeki veriler, E-CAD araçları kullanılarak oluşturulur. Devre şemaları, bileşen listeleri, PCB tasarımları ve diğer elektronik tasarım verileri bu aşamada oluşturulur. Bu veriler, tasarım doğruluğu ve üretilebilirlik açısından dikkatle kontrol edilir.
Veri Yönetimi: E-CAD yönetimi, tasarım verilerinin güvenli bir şekilde saklanmasını, paylaşılmasını ve yönetilmesini sağlar. Bu, merkezi bir veritabanı veya diğer veri yönetimi sistemleri aracılığıyla gerçekleştirilebilir. E-CAD verileri, proje ve ürün düzeyinde düzenlenir, sürüm kontrolü yapılır ve gerektiğinde geriye dönük takip edilebilir.
İşbirliği ve Paylaşım: E-CAD yönetimi, farklı departmanlar, ekipler veya tedarikçiler arasındaki işbirliğini kolaylaştırır. Tasarım verileri, yetkilendirilmiş kişilerin erişimine bağlı olarak paylaşılabilir. Bu, tasarım ekibinin ve ilgili tarafların güncel verilere erişimini ve etkileşimini sağlar.
Değişiklik Yönetimi: E-CAD yönetimi, tasarım değişikliklerini takip etmek ve yönetmek için bir süreç sağlar. Tasarım değişiklikleri, izlenebilir ve belgelendirilir. Bu sayede, herhangi bir değişikliğin nedeni, tarihi ve etkileri kaydedilir.
E-CAD yönetimi, tasarım sürecinin verimliliğini artırır, hataları azaltır, tasarım uyumluluğunu sağlar ve ürün kalitesini artırır. Ayrıca, tüm paydaşların güncel verilere erişimini sağlayarak işbirliğini kolaylaştırır ve ürün geliştirme sürecini optimize eder.

Siemens'in sayfasından daha fazla bilgiye erişmek için tıklayınız.