ERP (Enterprise Resource Planning - Kurumsal Kaynak Planlama) ve MES (Manufacturing Execution System - Üretim Yönetim Sistemi) entegrasyonları, üretim süreçlerini yönetmek ve verileri entegre bir şekilde paylaşmak için PLM sistemleri ile bu işletim sistemleri arasında bağlantıyı sağlar.
ERP ve MES entegrasyonu, aşağıdaki yönleri içerebilir:
Veri Paylaşımı: PLM sistemi, tasarım verilerini, üretim süreçleriyle ilgili bilgileri ve diğer ilgili verileri ERP ve MES sistemleriyle paylaşır. Bu entegrasyon sayesinde, tasarım aşamasından başlayarak üretim aşamasına kadar olan veri akışı sağlanır. Bu, tasarım değişikliklerinin otomatik olarak üretim süreçlerine yansıtılmasını ve üretim verilerinin geri dönüşünün tasarım aşamasına iletilmesini sağlar.
Stok ve Malzeme Yönetimi: ERP/MES entegrasyonu, stok yönetimi ve malzeme talepleri için veri paylaşımını kolaylaştırır. PLM sistemi, tasarım verilerini temel alarak malzeme ihtiyaçlarını ve stok düzeylerini ERP sistemine aktarır. Böylece, doğru miktarda malzemenin doğru zamanda temin edilmesi ve stok yönetiminin optimize edilmesi sağlanır.
Üretim Planlaması ve Takibi: ERP/MES entegrasyonu, üretim planlaması ve takibi için verilerin senkronizasyonunu sağlar. PLM sistemi, tasarım ve üretim verilerini MES sistemine ileterek üretim süreçlerinin planlanmasını ve takibini kolaylaştırır. Bu entegrasyon, üretim süreçlerinin daha etkin bir şekilde yönetilmesini, takip edilmesini ve gerektiğinde revize edilmesini sağlar.
Kalite Yönetimi: ERP/MES entegrasyonu, kalite yönetimi süreçlerini destekler. PLM sistemi, tasarım verilerini kalite kontrol süreçlerine entegre eder ve kalite yönetim sistemiyle veri paylaşımını sağlar. Böylece, üretimdeki kalite kontrolleri, test sonuçları ve diğer kalite verileri doğrudan PLM sistemi ile ilişkilendirilebilir ve takip edilebilir.
ERP/MES entegrasyonu, PLM sistemiyle işletim sistemleri arasında veri paylaşımını ve senkronizasyonu sağlar. Bu entegrasyon, tasarım ve üretim süreçlerini daha etkin bir şekilde yönetmeyi, veri bütünlüğünü sağlamayı ve üretkenliği artırmayı amaçlar.

Siemens'in sayfasından daha fazla bilgiye erişmek için tıklayınız.