"Model Tabanlı Mühendislik" (Model-Based Engineering, MBE), bir PLM (Product Lifecycle Management) hizmeti olarak kullanılan bir yöntem veya yaklaşımdır. Model Tabanlı Mühendislik, bir ürünün yaşam döngüsü boyunca bilgi ve verilerin modeller aracılığıyla yakalanması, yönetilmesi ve kullanılması üzerine odaklanır.
Model Tabanlı Mühendislik yaklaşımında, bir ürünün fiziksel özellikleri, performansı, davranışı ve gereksinimleri gibi bilgiler, dijital modeller kullanılarak temsil edilir. Bu modeller, 3D geometri, fonksiyonel özellikler, simülasyon sonuçları, üretim bilgileri ve diğer ilgili verileri içerebilir.
Model Tabanlı Mühendislik'in temel özellikleri şunlardır:
Merkezi Veri Yönetimi: Model Tabanlı Mühendislik yaklaşımı, ürün bilgilerini merkezi bir veritabanında saklama ve yönetme fikrine dayanır. Bu sayede farklı ekipler ve paydaşlar, aynı veri kümesine dayalı çalışabilir, güncel bilgilere erişebilir ve veri bütünlüğünü sağlayabilir.
Bütünleşik İşbirliği: Model Tabanlı Mühendislik, farklı disiplinler arasında işbirliği ve iletişimi kolaylaştırır. Modeller, mühendislik, üretim, tedarik zinciri ve diğer departmanlar arasında ortak bir dil ve anlayış sağlar. Bu da tasarım hatalarını azaltır, süreçleri hızlandırır ve kaliteyi artırır.
Otomatik Doğrulama ve Analiz: Modeller, otomatik doğrulama ve analiz araçlarıyla birlikte kullanılabilir. Bu sayede tasarımların performansı, uyumluluğu, üretilebilirliği ve diğer kriterler üzerinde hızlı bir şekilde değerlendirilebilir. Hatalar ve sorunlar erken aşamalarda tespit edilir ve düzeltilir.
Değişiklik Yönetimi: Model Tabanlı Mühendislik, değişikliklerin etkisini yönetmek için etkili bir değişiklik yönetimi sürecini destekler. Değişiklikler modeller üzerinde yapılır ve bu değişiklikler otomatik olarak diğer bağımlı modellere ve belgelere yansıtılır.
Model Tabanlı Mühendislik yaklaşımı, geleneksel belge tabanlı mühendislik süreçlerine göre daha verimli, etkili ve yenilikçi bir yaklaşım sunar. Bu yaklaşım, ürün geliştirme sürecinde kaliteyi artırır, maliyetleri azaltır ve süreçleri iyileştirir.

Siemens'in sayfasından daha fazla bilgiye erişmek için tıklayınız.