PLM hizmetleri içerisinde "Sistem Mühendisliği ve Gereksinim Yönetimi" başlığı önemli bir konudur. Sistem mühendisliği, bir ürünün veya sistem'in gereksinimlerini belirleme, analiz etme, tasarlama, geliştirme, uygulama ve yönetme sürecidir. Gereksinim yönetimi ise bu sürecin bir parçasıdır ve ürünün gereksinimlerini etkin bir şekilde tanımlamayı, izlemeyi ve kontrol etmeyi sağlar.
Sistem mühendisliği ve gereksinim yönetimi genellikle aşağıdaki adımları içerir:
Gereksinim Belirleme: Ürün veya sistem için gerekli olan işlevler, performans özellikleri, kısıtlamalar ve diğer gereksinimler belirlenir. Bu adım, müşteri taleplerini, pazar gereksinimlerini ve yasal düzenlemeleri dikkate alarak gerçekleştirilir.
Gereksinim Analizi: Belirlenen gereksinimler ayrıntılı olarak analiz edilir ve doğrulukları, eksiksizlikleri ve tutarlılıkları kontrol edilir. Gereksinimlerin öncelikleri belirlenir ve bağımlılıklar göz önünde bulundurulur.
Gereksinim Dokümantasyonu: Gereksinimler sistematik bir şekilde belgelenir. Bu, gereksinimlerin açıkça tanımlanması, ölçülebilir olması, izlenebilir olması ve gerektiğinde güncellenmesini sağlar. Gereksinim belgeleri, ekip üyeleri ve paydaşlar arasında bir anlayış birliği sağlar.
Gereksinim İzleme ve Kontrol: Belirlenen gereksinimlerin değişikliklerini izlemek ve kontrol etmek önemlidir. Gereksinim değişiklikleri doğru bir şekilde yönetilir ve etkileri değerlendirilir. Değişikliklerin yönetim süreci takip edilerek gereksinimlerin tutarlılığı ve bütünlüğü korunur.
Gereksinim Doğrulama: Belirlenen gereksinimlerin ürün veya sistem tarafından karşılanıp karşılanmadığı doğrulanır. Bu, gereksinimlerin test edilmesini, doğruluklarının kontrol edilmesini ve kabul kriterlerine uygunluğunun değerlendirilmesini içerir.
Sistem mühendisliği ve gereksinim yönetimi, ürün veya sistem geliştirme sürecinde disiplinli bir yaklaşım sağlar. Bu süreç, müşteri gereksinimlerinin doğru bir şekilde anlaşılmasını, ürün veya sistem tasarımının buna göre gerçekleştirilmesini ve sonuç olarak müşteri memnuniyetini artırır. Ayrıca, gereksinim yönetimi, değişikliklerin kontrollü bir şekilde yönetilmesini ve gereksinimlerin tutarlılık ve bütünlüğünün korunmasını sağlar.

Siemens'in sayfasından daha fazla bilgiye erişmek için tıklayınız.