Biz Kimiz

Sizin İçin Danışmanlık Hizmetleri Sunuyoruz

Biz Kimiz
Creas Teknoloji, TEKNOPARK Ankara'da ürün yaşam döngüsü yönetimi (PLM) başta olmak üzere çeşitli teknolojik alanlarda çözüm sağlayıcı firmadır.
Neler Yapıyoruz
Yazılımlarımız ve çözümlerimiz havacılık ve savunma, otomotiv, elektronik ve diğer birçok endüstride kullanılmaktadır.
Neler Yaptık
Müşterilerimiz için son teknoloji ile yeni nesil teknolojileri kolayca destekleyecek ve uyum sağlayacak yazılımlar geliştirdik.

PLM HİZMETLERİMİZ

Ürün Ağacı / Ürün Konfigürasyonu
Ürün yapısı, bir ürünü oluşturan öğelerin hiyerarşik bir sınıflandırmasını sağlar.
Değişiklik Yönetimi
Değişiklik Yönetimi, PDM/PLM'nin önemli özelliklerinden biridir.
Teamcenter Aktif Çalışma Alanı
Active Workspace, yenilikçi arayüzü ile PLM kullanıcılarına kolay ve sezgisel bir kullanıcı deneyimi sunar.
Sistem Mühendisliği ve Gereksinim Yönetimi
Program Yönetimi
Zamanlama yönetim planı (SMP), bir projenin zaman çizelgesinin nasıl oluşturulacağını, yönetileceğini ve izleneceğini ayrıntılandıran bir belgedir.
Servis Yaşam Döngüsü Yönetimi
Hizmet yaşam döngüsü yönetimi (SLM) stratejisi, şirketinizin hizmet geliri ve kârı oluştururken müşterilerinize en yüksek ürün değerini sunmasına yardımcı olabilir.
Cortona Rapid Author
Kaliteli ürün belgeleri, kuruluşunuzun başarısı için hayati önem taşır ve müşterileriniz, tedarikçileriniz, distribütörleriniz ve çalışanlarınız için kritik öneme sahiptir.
Model Tabanlı Mühendislik
Model Tabanlı Tanım, çoğu şirket için yeni bir konudur. Ana amaç, gerekli tüm bilgileri 3D modele koymaktır. Bazı bilgiler, özel JAVA formları ile Teamcenter UA'ya eklenebilir.
3B Kablaj Tasarımı
Aynı 3D modelde mekanik tasarım ile Harness tasarımı ve Siemens PLM programlarında Harness tasarımının kontrol edilmesi firmalar için zor bir konudur.
Sorun Yönetimi
Siemens PLM'yi kullanmanın ana avantajlarından biri, Tasarım verilerini Sorun ve Değişiklik Yönetimi kullanarak kontrol etmektir.
E-CAD Yönetimi
Elektrik bilgisayar destekli tasarım (ECAD) yazılım sistemleri, baskılı devre kartları (PCB'ler) ve entegre devreler (IC'ler) gibi elektronik sistemleri tasarlamak ve geliştirmek için kullanılır.
Yazılım Proje Yönetimi
Yazılım proje yönetimi, yazılım projelerini planlama ve yönetme sanatı ve bilimidir. Yazılım projelerinin planlandığı, uygulandığı, izlendiği ve kontrol edildiği proje yönetiminin bir alt disiplinidir.
Üretim Süreci Yönetimi
Üretim süreci yönetimi (MPM), ürünlerin nasıl üretileceğini tanımlamak için kullanılan bir teknolojiler ve yöntemler topluluğudur.
CAD Entegrasyonları
Bilgisayar destekli tasarım uygulamaları (kısaca CAD) birçok imalat şirketinde standarttır. CAD yazılımı, ürünleri tasarlamaya ve çalışmalarını simüle etmeye yardımcı olur.
İçerik yönetimi
İçerik yönetimi (CM), herhangi bir biçimde veya ortamda bilgilerin toplanmasını, yönetilmesini ve yayınlanmasını destekleyen bir dizi süreç ve teknolojidir.
ERP/MES Entegrasyonu
ERP ve MES sistemleri entegre edildiğinde, müşteri hizmetleri, sipariş işleme, finans ve satın alma gibi yönetim işlevlerinden gelen veriler, üretim çizelgeleme, makine çıktısı gibi üretimden gelen verilerle entegre edilir.

MEKANİK TASARIM VE SİMÜLASYON

Mekanik Tasarım

TAMAMLANAN PLM PROJELERİ

I-DEAS Geçişi
CMM aracını kullanarak IDEAS'tan Teamcenter/NX'e geçiş.
Temel PDM Yapısı
Tasarım verilerinin korunması için Temel PDM yapısı oluşturulmuştur. İş akışları oluşturulmuştur.
Satış Sonrası (Hızlı Yazar Entegrasyonu)
Ürün tesliminden sonra ELD faaliyetleri için bir katalog arayüzü oluşturulmuştur ve süreçler oluşturulmuştur.
İçerik Yönetimi
S1000D standartlarına uygun bir katalog oluşturmak için süreç çalışması yapılmıştır. Gerekli arayüzler kurulmuştur.
Tedarikçi İşbirliği
Tedarikçilerin çalışmaları ile Aselsan veri tabanı bağlantısı için bağımsız ağ üzerinde yeni bir yapı kurulmuş ve yapılar birbirine bağlanmıştır.
CATIA Entegrasyonu
Teamcenter CATIA entegrasyonu oluşturulmuştur. Yerel CATIA dosyaları Teamcenter'a taşınmıştır.
E-CAD (Mentor)
E-CAD PDM yönetimi, arayüz oluşturulmuş, süreçler belirlenmiş, kütüphane yönetimi oluşturulmuştur.
Temel PDM Yapısı
Tasarım verilerinin korunması için Temel PDM yapısı oluşturulmuştur. İş akışları oluşturulmuştur.
Ürün Ağacı ve Değişim Yönetimi
Malzeme listesi oluşturulmuştur. Değişiklik Yönetimi oluşturulmuştur.
Proje Yönetimi
Müşterilerden gelen taleplerin alt kırılımları oluşturulmuş, proje dokümanları ve teknik dokümanlarla ilgili takip ve kapanış süreçleri yapılandırılmıştır.
Gereksinim Yönetimi
Müşterilerden gelen taleplerin alt kırılımları oluşturulmuş, proje dokümanları ve teknik dokümanlarla ilgili takip ve kapanış süreçleri yapılandırılmıştır.
Teamcenter Aveva entegrasyonu
Teamcenter - Aveva Marine entegrasyonu oluşturulmuştur. Aveva verileri Teamcenter'a aktarılmıştır ve Teamcenter'dan yüklenmiştir.
Temel PDM Yapısı
Tasarım verilerinin korunması için Temel PDM yapısı oluşturulmuştur. İş akışları oluşturulmuştur.
E-CAD (Altium)
E-CAD PDM yönetimi, arayüz oluşturulmuş, süreçler belirlenmiş, kütüphane yönetimi oluşturulmuştur.
Parametrik Modelleme
Parametrik modelleme süreçleri oluşturulmuş, değiştirilebilir tasarımlar belirlenmiş, seçenekler oluşturulmuştur.
Üretim Planlama
Ürün ve süreç ağaçları için hat dengeleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Temel PDM Yapısı
Tasarım verilerinin korunması için Temel PDM yapısı oluşturulmuştur. İş akışları oluşturulmuştur.
Hizmet Ürün Ağacı
Servis yönetimi, satış sonrası ürünleri yönetmek amacıyla bir servis ürün ağacı oluşturmak için oluşturulmuştur.
Satış Sonrası Yönetim
Satış sonrası ürünlerin tedarik ve destek yönetimi için şirketlerdeki bilgiler itrucks.ford.com.tr web adresi üzerinden tüm dünyanın erişimine açılmıştır.
İçerik Yönetimi
Ford Standartlarına uygun bir katalog oluşturmak için süreç çalışması yapılmıştır. Gerekli arayüzler oluşturulmuştur. Farklı dillerde doküman oluşturma altyapısı kurulmuştur.
Smarteam - Teamcenter Geçişi
Smarteam verileri Teamcenter'a taşınmıştır.
Ürün Yapılandırıcı ve Değişiklik Yönetimi
Araç konfigürasyonu, varyant seçenekleri oluşturulmuş ve malzeme listesi ayarlanmıştır. Değişiklik Yönetimi akışları oluşturulmuştur.
Teamcenter Aktif Çalışma Alanı
Ford Otosan yerel PLM'de AWC kullanmaktadır. Awc özelleştirmesi ve StyleSheet yapılandırması yapılmıştır.
Enovia /CATIA - Teamcenter/NX Geçişi
Tasarım verilerinin korunması için Temel PDM yapısı oluşturulmuştur. İş akışları oluşturulmuştur.
Temel PDM Yapısı
Tasarım verilerinin korunması için Temel PDM yapısı oluşturulmuştur. İş akışları oluşturulmuştur.
Araç Konfigürasyonu ve Değişiklik Yönetimi
Araç konfigürasyonu, varyant seçenekleri oluşturulmuş ve malzeme listesi kurulmuştur. Değişiklik Yönetimi akışları oluşturulmuştur.
Üretim Planlama
Üretim Planlama yapısı oluşturulmuş, operasyonlar, uygulanacak fikstürler düzenlenmiştir.
Oracle ERP Arayüzü
ERP veri aktarım arayüz kuralları belirlenmiş, arayüz kurulmuştur. Ürün oluşturma süreçleri ve yetenekleri siparişe göre oluşturulmuştur.
Temel PDM Yapısı
Tasarım verilerinin korunması için Temel PDM yapısı oluşturulmuştur. İş akışları oluşturulmuştur.
Ürün Konfigürasyonu ve Değişiklik Yönetimi
Araç konfigürasyonu, varyant seçenekleri oluşturulmuş ve malzeme listesi kurulmuştur. Değişiklik Yönetimi akışları oluşturulmuştur.
E-CAD
E-CAD PDM yönetimi, arayüz oluşturulmuş, süreçler belirlenmiş, kütüphane yönetimi oluşturulmuştur.
CATIA Entegrasyonu
Teamcenter CATIA entegrasyonu oluşturulmuştur. Yerel CATIA dosyaları Teamcenter'a taşınmıştır.
SAP Entegrasyonu
Eşleme dosyaları oluşturulmuş, MM ve BOM tarihi SAP/HANA'ya gönderilmiştir. İş Akışları oluşturulmuştur.
Yedek Parça Yönetimi / Katalog Yönetimi
Rapid Products kullanılarak IPC'ler oluşturulur. Varyant Kuralları kullanılarak konfigürasyonlar Rapid Configurator kullanılarak Rapid Catalog'a aktarılır. Solo Api kullanılarak web tabanlı interaktif kataloglar Tedarikçi Portalında yayınlanır. SAP entegrasyonu ile Yedek Parça bilgileri SAP'den alınır.

Creas Kurumsal Uygulamalar

Creas Technology, şirketler için İş Süreçleri Yönetimi için kendi kurumsal uygulamalarını tasarlar.
● İş Süreçleri Yönetimi (BPM), bir şirketin geri adım atarak tüm bu süreçlere toplamda ve tek tek baktığı bir organizasyonel disiplindir. Mevcut durumu analiz eder ve daha verimli ve etkili bir organizasyon oluşturmak için iyileştirme alanlarını belirler.
● Bireysel düzeyde, insanlar bir sürecin yalnızca bir kısmını görür ve çok azı bir sürecin tüm etkilerini, nerede başlayıp nerede bittiğini, ihtiyaç duyulan temel verileri ve potansiyel darboğazların ve verimsizliklerin nerede olduğunu tarayıp görebilir.
● Yönetilmeyen, kaotik süreçler işe zarar verir ve bu senaryolardan birine veya daha fazlasına yol açar:
► Boşa harcanan zaman
► Daha fazla hata
► Veri eksikliği
► Demoralize olmuş çalışanlar
► İş süreçleri yönetimini uygulayan kuruluşlar süreçlerini iyileştirebilir ve operasyonların tüm yönlerinin en iyi şekilde çalışmasını sağlayabilir.
Creas Teknoloji olarak firmaların ihtiyaçlarını bir araya getirerek firmanıza uygun iş süreçlerine uygun ürün hazırlıyoruz.
► Proje Yönetimi Ürünleri
► Tedarikçi Yönetim Sistemi
► Üretim Yönetimi
► Üretim Hattı Yönetimi
► İş Akışı Yönetimi
► Creas Raporlama
Proje Yönetimi :
MS Office gibi Gun Chart ve kilometre taşlarını kullanarak şirketler proje planları, kilometre taşları, proje aşamaları oluşturabilir, şemayı kaydırabilir, kritik yol oluşturabilir.
Proje, iş başladığında, bittiğinde veya program değiştiğinde sorumlu kullanıcıya otomatik olarak e-posta gönderir. Şirket ihtiyaçlarına göre yapılandırılabilir.
Şirketler işlere kullanıcı atayabilir ve kullanıcıların uygunluğunu kontrol edebilir.
Tedarikçi Yönetim Sistemi:
SMS, Tedarikçileri yönetmek, onları kategorize etmek ve tanımlanmış performans konularına göre derecelendirmek için tasarlanmıştır.
Yetenekler ;
► Teklif Talebi
► Çevrimiçi Müzakereler
► Raporlama
► Tedarikçi Kaydı
► Tedarikçi Performans Portalı
► Tedarikçi Üretim Monitörü
Tedarikçi Yönetim Sistemi:
Yeni Talepler iş akışı yönetimi kullanılarak kontrol edilir / Onaylanır.
Üretim Yönetimi :
Firmalar üretim kapasitesini, günlük üretilen parçaları, planlanan üretilen parçaları sistemden grafiksel olarak kontrol edebilirler.
Üretim Hattı Yönetimi :
Firmalar uygulamada üretim hatları oluşturabilir. Uygulamadan firmalar hangi istasyonda kaç parça beklediğini/üretildiğini kontrol edebilirler.
Teslim Süresi raporu ve Üretim raporu alabilir.
İş Akışı Yönetimi :
İş akışı yönetimi kullanılarak, tasarım verileri iş akışı adımlarına göre serbest bırakılabilir.
Kullanıcıya iş atandığında otomatik e-posta gönderilir.
Kullanıcı işi reddedebilir ve yorum yapabilir.
Tasarım yayınlama aşaması raporlanabilir ve reddedilme sayısı, yayınlama süresi görülebilir.
Creas Raporlama:
Creas Raporlama Sistemi, şirketlerin kolayca rapor oluşturabilmeleri için hazırlanmıştır.
CReport programı PPM/ERP sistemlerine veya başka bir kurumsal uygulamaya bağlanır ve şirket ihtiyaçlarına göre raporlar oluşturur.
Düşük kod yapılandırma yetenekleri ile şirketler raporlarını yapılandırabilir.

TRAINING

Sağladığımız eğitim hizmetleri hakkında daha fazla bilgi edinin

Teamcenter Kullanıcı Eğitimi
Bu ders, ürün yaşam döngüsü yönetimi kavramını tanıtır. Zengin istemci kullanıcı arayüzüne aşina olacak ve Teamcenter kullanmanın temellerini öğreneceksiniz.
Teamcenter Yönetimi
Teamcenter Uygulama Yönetimi kursu, Zengin İstemci yönetimini ve ilgili süreçleri kapsar. Son kullanıcılar için Teamcenter Zengin İstemciyi nasıl koruyacağınızı ve yapılandıracağınızı öğreneceksiniz.
İş Modelleyici Yönetim Eğitimi
(BMIDE) Eğitim kursu, Business Modeler IDE (BMIDE) aracılığıyla şirketinizin ihtiyaçlarını karşılamak için Teamcenter PLM veri modelinin yapılandırılmasını öğretir.

ÖZELLEŞTİRME

Yaptığımız özelleştirmeler hakkında daha fazla bilgi edinin

Kod Dışı Özelleştirmeler
PLM Import/Export (Verileri ekip merkezinden dışa aktarma veya verileri ekip merkezinden içe aktarma.)
Teamcenter Özel Raporlama
Üst Öğelerden değişken koşulları veya etkinlikleri hesaplayabilen ve klasik Rapor Modülleri tarafından getirilemeyen sunucu yan koduyla diğer özellikleri getirebilen raporlar.
Genel Özelleştirmeler
Diğer özelleştirmelerin yanı sıra, şirketimiz başka amaçlar için daha küçük kütüphaneler ve programlar da yapmaktadır.
Özel Özelleştirmeler
Genel olarak PLM sistemleri, proje değişikliği veya veritabanı değişikliği durumunda ihtiyaç duyulabilecek bir tür değiştirme programına sahiptir.

Creas'ın Sunduğu Hizmetleri Nedir?

Sağladığımız danışmanlık hizmetleri hakkında daha fazla bilgi edinin

Consulting Services

Product Structure / Product Configurator,Teamcenter Active Workspace,Change Management,System Engineering & Requirement Management,Schedule Management

Consulting Services

Product Structure / Product Configurator,Teamcenter Active Workspace,Change Management,System Engineering & Requirement Management,Schedule Management

Achievements

Şimdiye Kadar Neler Yaptığımızı Görün ve İnsanların Bizimle İlgili Söylediklerini Okuyun Yazılımlar Arası Geçiş Projesi Arayüzü

Achievements

Şimdiye Kadar Neler Yaptığımızı Görün ve İnsanların Bizimle İlgili Söylediklerini Okuyun Yazılımlar Arası Geçiş Projesi Arayüzü

Eğitim

Kullanıcı Eğitimi, BMIDE Eğitimi,Teamcenter Admin

Eğitim

Kullanıcı Eğitimi, BMIDE Eğitimi,Teamcenter Admin

Özelleştirme

Kod Dışı Özelleştirmeler PLM Dışa Aktarma/İçe Aktarma Kodlu Özelleştirmeler Teamcenter Özelleştirilmiş Raporlama Genel Özelleştirmeler Özel Özelleştirmeler

Özelleştirme

Kod Dışı Özelleştirmeler PLM Dışa Aktarma/İçe Aktarma Kodlu Özelleştirmeler Teamcenter Özelleştirilmiş Raporlama Genel Özelleştirmeler Özel Özelleştirmeler

Whitepaper

White Paper

Terms Of Services

Privaci & Policy

One Pager

DÖKÜMANLARIMIZI GÖRÜNTÜLEYİN.

PLM Danışmanlığı ve Özelleştirme İçin Çok Sayıda Belgemiz Var

Download

Referanslarımız

Aselsan

Aselsan

Ford Otosan

Ford Otosan

Arçelik

Arçelik

Türk Traktör

Türk Traktör

İLETİŞİM

ADRES
İvedik Organize Sanayi Bölgesi Ankara Teknopark Yerleşkesi, Serhat Mahallesi, 2224. Cadde, No:1 C-1217, 06378 Yenimahalle/Ankara
TELEFON
+90 544 853 12 69
E-POSTA
info@cstsy.com